"לא הזמן עובר על האדם, אלא האדם נוסע בתוך הזמן!"

הרבי מקלם

תהנו מתכנים רוחניים מדהימים ומרתקים!!

כמו לבנה בחידושה...

כמו לירח- גם לנו יש נפילות ותקומות, גלות וגאולה. כדי להתחיל הכל מחדש צריך לפעמים לדעת כאב וחושך. על ההסתר הזה, בו רואים שחור- אנו חוגגים!! על פיו אנו קובעים את חגי השנה, כי הוא בונה את השנה, את החיים. ממנו רואים את האור. מהחורף הצמחים הנרקבים מלבלבים ופורחים באביב..
להתחיל מחדש, לחזור בתשובה- דבר לא מאוחר…

אלול- חודש התשובה

אנו נמצאים בימים של חודש אלול. כאשר כל יום הוא מתנה אדירה.
האפשרות לתקן גדולה אף יותר מבשאר ימות השנה, השער פתוח לשבים.
לאילו שבים? לשבי המלחמה… המלחמה המתישה והדואבת נגד יריבינו הוותיק – היצר הרע. חללים רבים נפלו במלחמה, חלקים מתוכנו, והשרידים האמיצים עומדים מול החלטה גורלית: לסגת, להמשיך להילחם עד טיפת הדם האחרונה או לחזור לארמון ולתכנן את המשך הצעדים בצורה יעילה יותר שתביא ניצחון?

ראש השנה- המלכת השם באהבה

"הוי מלכי! מה אומר? מה אצתדק?! הרי הכל גלוי לפניך ודבר אינו נסתר מנגד עיניך! לפני שנוצרתי, לא הייתי כדאי. ועכשיו שנוצרתי- כאילו לא נוצרתי. חטאתי.
אבל אתה, מלך חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד ואמת. מלכותך נישאת ומשתרעת על פני כל העולם! אתה מושל בגאות הים, תבור וחרמון אתה בראתם, תולה ארץ על בלימה. מי כמוך חסין? ומי קדוש מבלעדיך?הלוואי שכולם יכירו במלכותך! הלוואי שכולם יזכו להיות מאושרים. זהו רצונך, הלא כן? הנני מעריצך ומקדישך. אתה המלך!!! תן לי להיות שליח נאמן, כלי ממנו ידלו מן האור! הרשה לי להחזיק במתנת חינם, את הזכות להיות כסהר המקרין את אור השמש בלילות האפלים של הגלות. או ככוכב, הקטן שמשרת את הגדולים שיונקים ממך בגדלות.
אנא!!!!"

עשרת ימי תשובה

הנה עברנו ב"ה את ראש השנה, ואנו עומדים בימים קדושים שרצים לקראת יום הכיפורים, יום שעיצומו מכפר- כמו מקלחת חמה ומבשמת לאחר שהתלכלכנו בבוץ ובטינופת. מקלחת שרק צריך להכנס אליה והמים מגיעים לבד…

סוכות- שמחה של מצווה כמדד לאהבת השם

נצא מבתינו, מאזור נוחיותנו. נמסור עצמינו בידי הקב"ה וניתן לו
להוביל אותנו אל האור. נגיד לו ' אבא, לא מעניין כלום. אני רוצה
אותך! אתה יודע שאני מבפנים אוהב\ת אותך ורוצה אותך אנא עזור
לי תמיד לחסות בצל כנפיך!'

מכתב לקב"ה בהושענא רבה, עת חיתום הדין

אבא, שתעזור לי לחזור לעצמי האמיתי,
לחזור למקום העליון ממנו חצבת אותי. תעזור לי למצוא את הדרך הנכונה וללכת בה לאורך כל השנה, נתב אותי אל האור!!! אנא, חבק אותי! תן לי יד! אתה אבי, ובלעדיך אין לי כלום! כיף לי איתך אבא, אנא אל תסתר ממני את פניך! בבקשה, אבוש… חתום אותי לחיים טובים מלאים באושר- כדי שאוכל לעבוד אותך מתוך אהבת ה' שהיא גבוהה מהיראה! גלה את כבודך עלינו מהרה, הנשא עלינו בהדר גאון עוזך וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו : ה' ימלוך לעולם ומלכותו בכל משלה!!!!

חשוון- מוריד את מטר הקדושה לשגרה...

וואו, איזו נחיתה כואבת… מי לא מרגיש צער בליבו על שעבר יוה"כ? על
שנפרד ממעין עולם הבא? על ששוב מרגיש מותש ממלחמת היצר, וכבר
לא חש בחירות שהיתה לו כשיצא לסוכה? נדירים האנשים שקופצים
מאושר על שהגיע החורף…
כמובן, שגרה זה דבר בריא ומבורך, ולכל חגיגה יש סוף…. באמת?
סוף?! למה?? למה לא לחגוג את היותינו עם סגולה בכל ימות השנה?!

חנוכה- חיצוניות ופנימיות בעבודת השם, חלק א'

איפה כתוב בתורה שחייבים להדליק בשמן טהור את המנורה אף בשעת אונס? אנוס פטור! ואם לא הצטוונו, למה ה' עשה נס שהשמן יספיק?
ועוד אוסיף ואקשה- האין זה מוגזם ומעל מעלתם? מדוע זה שונה מהקרבת האש הזרה של נדב ואביהו שנענשו מפני שהמעשה לא היה מדרגתם?
והאם אנחנו, צריכים לקיים מצוות גם אם לעיתים הם למעלה ממנו? אפילו אם זה נראה לנו החמרות או דברים שקשה מדי לבצע?

האם צריך לחכות לפנימיות לפני שמגיעים לחיצוניות???

חנוכה- חיצוניות ופנימיות בעבודת השם, חלק ב'

הפרסומא דניסא שלנו, הוא להראות לעולם שמי שרוצה ללכת בדרך השם- השם לא עוזב אותו. להוכיח לעולם שכן, אנחנו מעטים מאוד, חלשים וקטנים, אבל אנחנו מנצחים! אנחנו מנצחים כי  אנחנו קוראים "מי לה' אליי" ובמסירת נפש הולכים נגד היצר. היצר שאומר לנו שוב ושוב שאנחנו לא מסוגלים, שזה גדול עלינו, שאין סיכוי….

ט"ו בשבט- חג הצמיחה והערגה שלנו...

"כי האדם עץ השדה", קח את השרף שלך- את מתיקות התורה, שאף גבוה וצמח. עוד יגיעו הפירות כמו מאליהם!

השמש נמצאת בתוכך, בתוך ליבך, אל נא תקף אותה בעננים כאשר החורף כבר עבר…

אדר- הישועה הגדולה דווקא מתוך קושי

השם מקדים רפואה לכל מכה, זה ידוע. ותכלית כל מכה היא גילוי הרפואה שהוקדמה לה. אך לעיתים המכה עצמה היא כמעט הרפואה כי היא זו שמעוררת אותנו ומחזירה אותנו אל עצמינו. היא מחזקת אותנו. הרפואה שהוקדמה לכל המכות היא היכולת לעמוד בנסיון ולהתחזק ממנו.

תענית אסתר- עונה להסתר...

אמצע חודש אדר, יום לפני המשתה והשמחה, צום.
מה הקשר פתאום? הרי ידוע לנו שתענית באה כדי לעורר אותנו
בתשובה, אז למה אנחנו מתענים בי"ג אדר? ומה הקשר לשמחה
של פורים?

פורים כפורים

חג פורים, חג גדול ליהודים. מסכות, רעשנים, שירים
וריקודים… אך בל נשכח את העיקר! יום זה הוא יום מסוגל
מאוד, כל הפושט יד נותנים לו. למה יום פורים גדול מיום
הכיפורים? מה זה הרווח וההצלה שחווינו, עליו אנו חוגגים כל
שנה?

שבת הגדול- "מישכו וקחו"

"היינו שעל ידי התשוקה לה' שמעלה מן העולם התחתון לעולם העליון-
מושך אור ממרום. כך כשיהודי עובד את ה' כפי שהוא מורגל לעשות- לא
מחדש דבר, לעומת מי שתמיד נכסף ומשתוקק לעבוד ולהתקדש יותר
ומושך לו יותר אור ממרום… נקרא גדול ומגדיל את מלכות ה' עליו"

פסח- חג החירות לדורות

אם אנו צריכים להרגיש את הגאולה ולחוות בליבנו את הניסים
הגדולים שנעשו לנו, להרגיש את החיבוק של הקב"ה. שהציל
אותנו, נקם באוייבנו וקידש את שמו בעולם, אנו גם צריכים
להרגיש שהיינו במצרים. להביט אחורה ולראות ממה אנחנו לא
מרוצים, לומר:'מה שהייתי עד עכשיו היה נחמד ביותר, אבל
עכשיו אני יוצא מכאן. בפסח הזה אני עולה דרגה!'
פסח הוא יום ההולדת של עם ישראל, וכמובן, גם שלך. אתה
מתחיל המסלול חדש.

זכו את הרבים ושתפו אותנו!

צור קשר

אפשר גם בדרך ישירה