ימים נוראים

סוכות

סוכות

נצא מבתינו, מאזור נוחיותנו. נמסור עצמינו בידי הקב"ה וניתן לו להוביל אותנו אל האור. נגיד לו ' אבא, לא מעניין