כללי

משיחי ה'- מלכי הייסורין?

משיחי ה'- מלכי הייסורין?

יודעים אנו ששני משיחים עתיד הקב"ה לשלוח על מנת להביא את גאולתנו השלמה: משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. מה

אושר אמיתי בחיים

אושר אמיתי בחיים

אושר בחיים = רק רוחניות!!!!!!! לא, זו לא קיצוניות. זוהי המציאות. אין דבר כזה הנאה גשמית!! זוהי רק אשליה! "יפה