תרגול מילות יחס

בכל שאלה לחצו
על התשובה הנכונה 

שם מספר

מתחו קוים בין הנמנה למספר
בצורתו התקינה

כללים בדקדוק

התאימו את המושג המתאים להגדרה או לאמצעי הזהוי שלו

גזרות ומשקלים

ענו על השאלות וגלו
את התמונה המסתתרת

יש עוד חידונים באתר

ליצירת קשר